Miesiąc: listopad 2014

Wyniki selekcji wniosków Program Kultura obszar 1.1 – dłogoterminowe projekty współpracy

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) ogłosiła 29.03.2013 wyniki selekcji wniosków o granty na długoterminowe projekty współpracy składanych na jesieni 2012. Wpłynęło 80 wniosków z 21 krajów. Dofinansowania otrzyma 14 projektów w tym 5 projektów, w których…