Europe

Wyniki selekcji wniosków Program Kultura obszar 3.2 – analiza europejskiej polityki kulturalnej

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) ogłosiła 28.02.2013 wyniki selekcji wniosków o granty na projekty współpracy między organizacjami analizującymi europejską politykę kulturalną składanych na jesieni 2012.

Granty otrzymają 4 organizacje międzynarodowe w tym Europa Nostra i Stichting Cultuur-Ondernemen, które zrealizują dofinansowane projekty we współpracy z partnerami z Polski – Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie oraz Narodowym Centrum Kultury.

Lista beneficjentów, analizy wyników i opisy projektów – badanie europejskiej polityki kulturalnej 2013