Europe

KULTURA DO.FINANSOWANIA – zapraszamy do udziału w badaniu

Jak polskie organizacje kulturalne sobie radzą z problemami finansowymi, czy pozyskują środki europejskie a jeśli nie, to dlaczego?

Co zrobić, żeby w przyszłym okresie finansowania (2014-2020) Polska aktywniej i skuteczniej ubiegała się o unijne pieniądze na realizację międzynarodowych projektów kulturalnych?

Weź udział w badaniu i podziel się swoimi uwagami – KULTURA DO.FINANSOWANIA