Europe

Wyniki selekcji wniosków Program Kultura obszar 2 – granty operacyjne 2013

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) ogłosiła 28.02.2013 wyniki selekcji wniosków o granty operacyjne na 2013 rok składanych na jesieni 2012.

Granty otrzymają: 3 francuskie organizacje w kategorii Ambassadors oraz 14 europejskich sieci kulturalnych w kategorii Networks. Dofinansowane sieci to między innymi: Trans Europe Halles, Culture Action Europe, European Network of Cultural Administration Training Centres. European Composer and Songwriter Alliance . Należą do nich polskie instytucje i organizacje takie jak: Narodowe Centrum Kultury, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (Instytut Kultury), Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Teatr Łaźnia Nowa, Fabryka Sztuki, Związek Kompozytorów Polskich, Fundacja Arteria, Nadbałtyckie Centrum Kultury.

Lista beneficjentów, analizy wyników i opisy projektów – granty operacyjne 2013