Europe

Zgłoś się jako ekspert do Agencji Wykonawczej!

Do 30 czerwca 2013 można zgłosić się jako ekspert i podjąć współpracę z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) i Komisją Europejską na rzecz takich programów jak: Program Kultura, Media, Europa dla Obywateli, Młodzież w działaniu, Erasmus, Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci itd. Zadania ekspertów to m.in.: ocena wniosków składanych do Agencji, monitorowanie projektów, które otrzymały dofinansowanie (wizytacje trwających projektów, ewaluacja raportów, rezultatów i produktów zakończonych projektów), badania i analizy poszczególnych obszarów w ramach programów.