Europe

Wyniki selekcji wniosków Program Kultura obszar 1.2.1 – krótkoterminowe projekty współpracy

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) ogłosiła 28.02.2013 wyniki selekcji wniosków o granty na krótkoterminowe projekty współpracy składanych na jesieni 2012.

Wpłynęło 476 wniosków z ponad 30 krajów. Dofinansowania otrzyma 114 projektów. Spośród 14 wniosków złożonych przez polskie instytucje i organizacje występujące w roli lidera dofinansowanie otrzyma jeden projekt Stowarzyszenia Plan B. Dofinansowanie otrzymały także 24 projekty, w których polskie instytucje i organizacje występują w roli współorganizatora: Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans, Centrum Rzeźby Polskiej, Instytut Muzyki i Tańca, Fundacja Mediations Biennale, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Stowarzyszenie Mieszkańców Ulicy Smolnej, Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją, Centrum Sztuki Współczesnej Znak Czasu, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach, Stowarzyszenie ROTUNDA (dla Festiwalu Krakowskie Reminiscencje Teatralne), Tako Tomasz Klejna, Stowarzyszenie Praktyków Kultury, Fundacja Studio Skit, Społeczna Akademia Nauk, Stowarzyszenie Willa Decjusza, Instytut Książki, Centrum Kultury w Lublinie, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Teatr Ósmego Dnia, Stowarzyszenie Teatralne Teatr Biuro Podróży, Fundacja Inna Przestrzeń, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Goethe-Institut Polska.

Lista beneficjentów, analizy wyników i opisy projektów – krótkoterminowe projekty współpracy 1.2.1 nabór 2012