Europe

Wyraź swoją opinię – weź udział w ankietach online i wpłyń na tworzenie programu Kreatywna Europa 2014-2020!

Komisja Europejska zaprasza do wzięcia udziału w dwóch badaniach opinii:

Ankieta Ocena Usystematyzowanego Dialogu jako narzędzia wdrażania Europejskiej Agendy Kultury na poziomie UE – w badaniu mogą wziąć udział zarówno uczestnicy platform Dialogu Usystematyzowanego i Europejskich Forów Kultury jak i organizacje kulturalne niezaangażowane w żadną z tych działalności.

Ankieta EU for creativity na temat potrzeb finansowych sektorów kreatywnych i potencjału rynkowego instrumentu gwarancyjnego – jednego z narzędzi wsparcia finansowego w programie Kreatywna Europa 2014-2020. Badanie skierowane jest do organizacji (publicznych, prywatnych, profit i non-profit, od dużych do jednoosobowych) działających w dziedzinach: sztuki wizualne i audiowizualne, fotografia, teart, muzyka, rzemiosło artystyczne, dziedzictwo, archiwa, biblioteki, książki, prasa, multimedia, gry, reklama, architektura, moda itd.

Sponsor

PolskaKasyno