Europe

Europejskie Stolice Kultury 2013 – Marsylia i Koszyce

Marsylia (Francja) i Koszyce (Slowacja) to dwie Europejskie Stolice Kultury w roku 2013. Celem inicjatywy ESK jest wzajemne poznanie i zbliżenie mieszkańców różnych krajów Europy, wzmocnienie współpracy kulturalnej i dialogu międzykulturowego oraz promocja danego miasta. Miasta wyróżnione tytułem ESK stają się na rok kulturalnymi centrami Europy, mogą zaprezentować potencjał swojego dziedzictwa i ludzi poprzez wydarzenia artystyczno-kulturalne. W 2016 Europejską Stolicą Kultury będzie Wrocław.