Europe

Dostęp do kultury, mobilność, fundusze strukturalne – raporty eksperckie dostępne online

Otwarta Metoda Koordynacji (ang. Open Method of Coordination – OMC) to metoda zarządzania w UE polegająca na dobrowolnej współpracy międzyrządowej m.in. w dziedzinie kultury. Jej celem jest koordynacja polityk krajowych, analiza i wymiana najlepszych praktyk oraz zapewnianie spójności działań wszystkich państw członkowskich.

Komisja Europejska opublikowała raporty 2012 grup eksperckich działających w ramach Otwartej Metody Koordynacji:
Polityki kulturalne i dobre praktyki w promowaniu szerokiego dostępu do kultury – raport grupy Access to Culture
Strategiczne wykorzystanie funduszy strukturalnych – raport grupy Cultural and Creative Industries
Programy zwiększające mobilność artystów – raport grupy Mobility Support Programmes
Praktyczne sposoby zmniejszania kosztów obiegu dzieł sztuki pomiędzy krajami UE – raport grupy Mobility of Collections
Raporty eksperckie są dostępne na stronie Komisji Europejskiej