Europe

Wyniki selekcji wniosków Program Kultura obszar 1.1 – dłogoterminowe projekty współpracy

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) ogłosiła 29.03.2013 wyniki selekcji wniosków o granty na długoterminowe projekty współpracy składanych na jesieni 2012.

Wpłynęło 80 wniosków z 21 krajów. Dofinansowania otrzyma 14 projektów w tym 5 projektów, w których 6 polskich instytucji i organizacji występuje w roli współorganizatora: Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Teatralny, Muzeum Śląskie, Fundacja Ciało Umysł, Muzeum Narodowe w Krakowie, Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki.

Lista beneficjentów, analizy wyników i opisy projektów – długoterminowe projekty współpracy 1.1 nabór 2012