Najnowszy post

Poszukiwani partnerzy do projektów!

Operatorzy kulturalni z róznych krajów europejskich (m.in. Cypr, Belgia, Finlandia, Łotwa) poszukują partnerów do zaangażowania się w działania i wspólnego składania aplikacji podczas najbliższego naboru wniosków na projekty współpracy Programu Kultura – ostatni dzień składania wniosków to 3 października 2012….

Zgłoś się jako ekspert do Agencji Wykonawczej!

Do 30 czerwca 2013 można zgłosić się jako ekspert i podjąć współpracę z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) i Komisją Europejską na rzecz takich programów jak: Program Kultura, Media, Europa dla Obywateli, Młodzież w działaniu, Erasmus,…

Wyniki selekcji wniosków Program Kultura obszar 1.2.1 – krótkoterminowe projekty współpracy

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) ogłosiła 28.02.2013 wyniki selekcji wniosków o granty na krótkoterminowe projekty współpracy składanych na jesieni 2012. Wpłynęło 476 wniosków z ponad 30 krajów. Dofinansowania otrzyma 114 projektów. Spośród 14 wniosków złożonych przez…

Wyraź swoją opinię – weź udział w ankietach online i wpłyń na tworzenie programu Kreatywna Europa 2014-2020!

Komisja Europejska zaprasza do wzięcia udziału w dwóch badaniach opinii: Ankieta Ocena Usystematyzowanego Dialogu jako narzędzia wdrażania Europejskiej Agendy Kultury na poziomie UE – w badaniu mogą wziąć udział zarówno uczestnicy platform Dialogu Usystematyzowanego i Europejskich Forów Kultury jak i…

Polak laureatem Europejskiej Nagrody Literackiej 2012!

Unia Europejska nagrodziła najlepszych debiutujących pisarzy. Jednym z nich jest Polak, Piotr Paziński za powieść „Pensjonat”. Europejska Nagroda Literacka to inicjatywa Komisji Europejskiej promująca literaturę piękną. Nagrody są przyznawane od 2009 roku. Wyróżnieni autorzy otrzymują 5 tys. euro, a ich…

Wyniki selekcji wniosków Program Kultura obszar 2 – granty operacyjne 2013

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) ogłosiła 28.02.2013 wyniki selekcji wniosków o granty operacyjne na 2013 rok składanych na jesieni 2012. Granty otrzymają: 3 francuskie organizacje w kategorii Ambassadors oraz 14 europejskich sieci kulturalnych w kategorii Networks….

Wyniki selekcji wniosków Program Kultura obszar 3.2 – analiza europejskiej polityki kulturalnej

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) ogłosiła 28.02.2013 wyniki selekcji wniosków o granty na projekty współpracy między organizacjami analizującymi europejską politykę kulturalną składanych na jesieni 2012. Granty otrzymają 4 organizacje międzynarodowe w tym Europa Nostra i Stichting…

Dostęp do kultury, mobilność, fundusze strukturalne – raporty eksperckie dostępne online

Otwarta Metoda Koordynacji (ang. Open Method of Coordination – OMC) to metoda zarządzania w UE polegająca na dobrowolnej współpracy międzyrządowej m.in. w dziedzinie kultury. Jej celem jest koordynacja polityk krajowych, analiza i wymiana najlepszych praktyk oraz zapewnianie spójności działań wszystkich…